11.06.2021

VI Zjazd Partii

VI Zjazd PZPR odbył się w grudniu 1971 r., a w 1973 w brulionach poradni odnotowano takie oto pytanie, zadane przez pracownicę Biblioteki Narodowej:

Potwierdzamy: i dziś w oficjalnych nazwach imprez stosujemy wielkie litery, zwłaszcza jeśli impreza jest cykliczna, co podkreśla jej numer. Piszemy tak zgodnie z tą oto regułą ortograficzną.

Zwróćmy też uwagę, że wystarczyło użycie jednego tylko elementu nazwy PZPR, by było wiadomo, o którą organizację chodzi. I choć w PRL działały różne partie, Partia jak wiadomo była tylko jedna....