02.04.2021

Pierwsze sprawozdanie

Zaczęło się od poradni telefonicznej, uruchomionej w kwietniu 1972 r., a więc przed 49 laty. Kilkugodzinne dyżury pokazały, że działalność poradni jest bardzo potrzebna, o czym świadczy liczba pytań i odpowiedzi zaraportowanych w pierwszym sprawozdaniu z działalności poradni językowej. Zachęcamy do lektury tego dokumentu naszym zdaniem to ciekawe świadectwo epoki.