03.12.2023

jaki czy który

Dzień dobry, jakiego języka się uczysz czy którego języka się uczysz? Jaki czy który? Co jest poprawne?

Wioletta Dorosz

Szanowna Pani,

w przypadku pytań: Jakiego języka się uczysz?, Którego języka się uczysz? wybór zaimka zależy od kontekstu wypowiedzi. Jeśli nasze pytanie dotyczy jakiegoś konkretnego, ograniczonego zbioru języków (który jest znany zarówno nam, jak i naszemu rozmówcy), to zapytamy: Którego języka się uczysz? (którego spośród tych konkretnych, o których rozmawialiśmy, np. angielskiego, francuskiego czy hiszpańskiego). Nasz rozmówca może odpowiedzieć: Tego, którego uczyłem się już w dzieciństwie – francuskiego. Albo po prostu: Francuskiego.

Pytanie: Jakiego języka się uczysz? jest pytaniem, na które rozmówca odpowiada, wybierając z otwartej puli języków świata, niemal nieograniczonego zbioru (w taki sposób konceptualizuje to nasz umysł). Pytający nie zawęża tu możliwości odpowiedzi do jakiegoś konkretnego, określonego zbioru, lecz zadaje pytanie otwarte.

Analiza przykładów użycia obu zdań pokazuje, że zdecydowanie częściej wybierane jest to drugie. Narodowy Korpus Języka Polskiego notuje m.in. takie przykłady:

Na co przyda się umiejętność błyskawicznego uczenia się języka obcego, jeśli nie wiemy, jakiego języka i w jakim celu chcielibyśmy się nauczyć?

Jeśli już wiesz, jakiego języka chcesz się uczyć, zastanów się, dlaczego chcesz się go uczyć.

Szkoły w dzisiejszych czasach nie mogą pozwolić sobie na to, aby nie nauczać jakiegoś języka obcego. Bywa, że starają się nawet o to, aby dzieci i młodzież miały możliwość wyboru, jakiego języka chcą się uczyć.

Łączę wyrazy szacunku

Monika Kącka-Rodak