23.09.2022

udać się w ucieczkę?

Poprawnym sformułowaniem jest użycie zdania "W pościg za nim udali się policjanci". MOJE PYTANIE BRZMI: Czy poprawne jest zdanie: Jeden z kierowców udał się w ucieczkę". Serdecznie Panu dziękuję.

Czytaj dalej >>

22.09.2022

oferta niepodlegająca odrzuceniu

Dzień dobry, mam pytanie jak należy napisać słowo "niepodlegającej" w wyrażeniu: "złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu"

Czytaj dalej >>

20.09.2022

oczekiwany czy wyczekiwany

Oczekiwany i wyczekiwany, która forma jest poprawna?

Czytaj dalej >>

20.09.2022

rynek tarnowski

Proszę o odpowiedź, która z pisowni jest poprawna: rynek tarnowski, rynek Tarnowski, czy też Rynek Tarnowski?

Czytaj dalej >>

19.09.2022

logo

w jaki sposób odmienić słowo ''logo'' w liczbie mnogiej, w zdaniu ''wiele różnych [...] firm''?

Czytaj dalej >>

17.09.2022

Dwa wykrzykniki

Czy stawianie dwóch wykrzykników jest poprawne?

Czytaj dalej >>

14.09.2022

nazwisko Sebzda

Uprzejmie proszę o wskazanie brzmienia nazwiska Sebzda w celowniku. Czy któraś z form: Sebdzie albo Sebździe jest prawidłowa?

Czytaj dalej >>

14.09.2022

laureat nagrody

Dzień dobry. Czy skoro słowo "laureat" oznacza zdobywcę nagrody, poprawne jest wyrażenie "laureat nagrody w konkursie X"? Czy nie jest to tautologia?

Czytaj dalej >>

12.09.2022

zbieg znaków interpunkcyjnych

Proszę o poradę z zakresu zasad interpunkcji. 1. Czy stawiamy kropkę, jeżeli zdanie kończy się zamknięciem cudzysłowu (cytat), a ostatnie słowo tego cytatu to skrót? Konkretnie: " ...o którym mowa w art. 184 k.r.o.”. (z kropką za znakiem cudzysłowu czy...

Czytaj dalej >>

04.09.2022

przecinek w zdaniu pojedynczym

Dzień dobry, zastanawia mnie, czy zdanie "bez Twojej pomocy nigdy nie dałabym rady tego zrobić" jest poprawne, czy przed "nigdy" powinien być przecinek?

Czytaj dalej >>