18.12.2022

c.n.u.

Czy w matematyce, poprawnym skrótem na zakończenie dowodu słowami „co należało udowodnić” jest „c.n.u.”, czy forma bez kropek „cnu”?

Czytaj dalej >>

16.12.2022

przecinek przed który

Dzień dobry, proszę uprzejmie o odpowiedź, czy brak przecinków bezpośrednio przed wyrazem „które” jest w poniższym zdaniu poprawny: Prosimy o określenie, czy kiedy zdarza Ci się przeżywać pozytywne emocje, to związane z nimi sytuacje wydają Ci się: • przeszłe, to...

Czytaj dalej >>

11.10.2022

przecinek przed przydawką przymiotną

Czy w zdaniu: "Sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań świadka w celu ustalenia faktów dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego stron i sytuacji małoletnich dzieci stron." nie brakuje przecinka po słowie "faktów"?

Czytaj dalej >>

26.09.2022

?! lub !!! na końcu zdania

Czy poprawny jest zapis na końcu zdania !? lub !!!

Czytaj dalej >>

17.09.2022

Dwa wykrzykniki

Czy stawianie dwóch wykrzykników jest poprawne?

Czytaj dalej >>

12.09.2022

zbieg znaków interpunkcyjnych

Proszę o poradę z zakresu zasad interpunkcji. 1. Czy stawiamy kropkę, jeżeli zdanie kończy się zamknięciem cudzysłowu (cytat), a ostatnie słowo tego cytatu to skrót? Konkretnie: " ...o którym mowa w art. 184 k.r.o.”. (z kropką za znakiem cudzysłowu czy...

Czytaj dalej >>

04.09.2022

przecinek w zdaniu pojedynczym

Dzień dobry, zastanawia mnie, czy zdanie "bez Twojej pomocy nigdy nie dałabym rady tego zrobić" jest poprawne, czy przed "nigdy" powinien być przecinek?

Czytaj dalej >>

31.08.2022

przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie

Szanowni Państwo,czy w zdaniach: Proszę wysłać(,) co trzeba. Rób(,) co należy. przed słowem "co" powinien znaleźć się w przecinek?Z wyrazami szacunku 

Czytaj dalej >>

10.08.2022

interpunkcja wyliczenia na ulotce

Dzień dobry,mam pytanie na temat list wypunktowanych w ulotkach. A konkretnie interpunkcji w takich listach. Lista składana jest tak, że każdy punkt znajduje się w oddzielnym wierszu. Na przykład:Cele- wsparcie dla przedsiębiorców- rozwój inteligentnych sieci energetycznych- rozbudowa sieci drógCzy w...

Czytaj dalej >>

30.07.2022

przecinek przed czy

Dzień dobry,uprzejmie proszę o sprawdzenie czy w poniższym zdaniu prawidłowo są postawione przecinki."Bez względu na to, czy pracownik opłaca studia sam, czy pracodawca je finansuje - zniżki są naliczane!"Jeżeli nie proszę o podanie prawidłowego zapisu zdania.Z góry dziękuję 

Czytaj dalej >>