05.09.2023

zajęcia zdrowotno-sportowe

Zajęcia rozwijające sportowo zdrowotne czy sportowo-zdrowotne? z myślnikiem czy bez?

Czytaj dalej >>

30.08.2023

dwa wykrzykniki

Czy stawienie dwóch wykrzykników jest poprawne

Czytaj dalej >>

05.08.2023

przecinek po okoliczniku

Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy w tym zdaniu: ,,Dzięki specjalnej metodzie tłoczenia, nasiona, z których powstaje olejek, nie tracą swoich właściwości prozdrowotnych." są prawidłowo postawione przecinki. Szczególnie zastanawia mnie to, czy przecinek powinien znajdować się przed słowem ,,nasiona". Bardzo uprzejmie...

Czytaj dalej >>

11.02.2023

imiesłów przysłówkowy a przecinek

Nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na - zdawałoby się - dosyć proste pytanie: gdzie w wyrażeniach, w których w zdaniu złożonym łączymy imiesłów współczesny z "że", postawić przecinek? Np. Weszła do pokoju, wiedząc że będzie tam zimno czy Weszła...

Czytaj dalej >>

18.12.2022

c.n.u.

Czy w matematyce, poprawnym skrótem na zakończenie dowodu słowami „co należało udowodnić” jest „c.n.u.”, czy forma bez kropek „cnu”?

Czytaj dalej >>

16.12.2022

przecinek przed który

Dzień dobry, proszę uprzejmie o odpowiedź, czy brak przecinków bezpośrednio przed wyrazem „które” jest w poniższym zdaniu poprawny: Prosimy o określenie, czy kiedy zdarza Ci się przeżywać pozytywne emocje, to związane z nimi sytuacje wydają Ci się: • przeszłe, to...

Czytaj dalej >>

11.10.2022

przecinek przed przydawką przymiotną

Czy w zdaniu: "Sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań świadka w celu ustalenia faktów dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego stron i sytuacji małoletnich dzieci stron." nie brakuje przecinka po słowie "faktów"?

Czytaj dalej >>

26.09.2022

?! lub !!! na końcu zdania

Czy poprawny jest zapis na końcu zdania !? lub !!!

Czytaj dalej >>

17.09.2022

Dwa wykrzykniki

Czy stawianie dwóch wykrzykników jest poprawne?

Czytaj dalej >>

12.09.2022

zbieg znaków interpunkcyjnych

Proszę o poradę z zakresu zasad interpunkcji. 1. Czy stawiamy kropkę, jeżeli zdanie kończy się zamknięciem cudzysłowu (cytat), a ostatnie słowo tego cytatu to skrót? Konkretnie: " ...o którym mowa w art. 184 k.r.o.”. (z kropką za znakiem cudzysłowu czy...

Czytaj dalej >>