17.09.2022

Dwa wykrzykniki

Czy stawianie dwóch wykrzykników jest poprawne?

Czytaj dalej >>

12.09.2022

zbieg znaków interpunkcyjnych

Proszę o poradę z zakresu zasad interpunkcji. 1. Czy stawiamy kropkę, jeżeli zdanie kończy się zamknięciem cudzysłowu (cytat), a ostatnie słowo tego cytatu to skrót? Konkretnie: " ...o którym mowa w art. 184 k.r.o.”. (z kropką za znakiem cudzysłowu czy...

Czytaj dalej >>

04.09.2022

przecinek w zdaniu pojedynczym

Dzień dobry, zastanawia mnie, czy zdanie "bez Twojej pomocy nigdy nie dałabym rady tego zrobić" jest poprawne, czy przed "nigdy" powinien być przecinek?

Czytaj dalej >>

31.08.2022

przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie

Szanowni Państwo,czy w zdaniach: Proszę wysłać(,) co trzeba. Rób(,) co należy. przed słowem "co" powinien znaleźć się w przecinek?Z wyrazami szacunku 

Czytaj dalej >>

10.08.2022

interpunkcja wyliczenia na ulotce

Dzień dobry,mam pytanie na temat list wypunktowanych w ulotkach. A konkretnie interpunkcji w takich listach. Lista składana jest tak, że każdy punkt znajduje się w oddzielnym wierszu. Na przykład:Cele- wsparcie dla przedsiębiorców- rozwój inteligentnych sieci energetycznych- rozbudowa sieci drógCzy w...

Czytaj dalej >>

30.07.2022

przecinek przed czy

Dzień dobry,uprzejmie proszę o sprawdzenie czy w poniższym zdaniu prawidłowo są postawione przecinki."Bez względu na to, czy pracownik opłaca studia sam, czy pracodawca je finansuje - zniżki są naliczane!"Jeżeli nie proszę o podanie prawidłowego zapisu zdania.Z góry dziękuję 

Czytaj dalej >>

24.07.2022

numery serii i odcinków

Szanowni Państwo,jak poprawnie zapisać „kod” odcinka serialu czy innego programu telewizyjnego, jeśli jest dzielony na serie? Moje wątpliwości pojawiają się przez kropki i przecinki. „Jeden z dziesięciu” – edycja 131., odcinek 21.; „Czas honoru” – seria 5., odcinek 13. Czy...

Czytaj dalej >>

22.07.2022

co za różnica

Szanowni Państwo,czy frazeologizm 'co za różnica' oddziela się przecinkiem od reszty zdania? Por. Co za różnica, kto zaczął? (ale: Co za różnica kto?); Jest, nie ma, co za różnica?; Skoro wszystkie przedmioty służą do tego samego, to co za różnica,...

Czytaj dalej >>

18.07.2022

interpunkcja zdania z pytaniami

Jak poprawnie napisać zdanie, tak aby jego zapis był możliwie jak najprostrzy pod względem użycia znaków interpunkcyjnych: Najprostrza odpowiedź na pytanie "jakie koła" brzmi "zapytaj".

Czytaj dalej >>

17.07.2022

wiem, jak to jest nie czuć się sobą

Szanowni Państwo,chciałbym zapytać, czy w zdaniu:"Wiem, jak to jest(,) nie czuć się sobą"pomiędzy wyrazami "jest" i "nie" powinien znaleźć się przecinek.Będę bardzo wdzięczny za pomoc i rozwianie moich wątpliwości.Łączę wyrazy szacunku

Czytaj dalej >>