03.11.2023

ijem chleb, naijesz się

Dzień dobry, w słowniku ortograficzym księdza Stanisława Zaborowskiego z 1825 roku, na stronie 27, podane są następujące formy wyrazów: "ijem chleb" i "naijesz się". Także dzisiaj spotkać można uznawane za niepoprawne formy wymowy czasownika "jeść", takie jak: "jjem", "jjesz", "jje"....

Czytaj dalej >>

25.04.2022

sekłak

Osoba została nazwana słowem "sekłak". Czy jest to zwrot obraźliwy ?

Czytaj dalej >>

22.09.2021

wyjaić się

Droga Poradnio! Jak zapisać czasownik, którego zdarza mi się użyć w mowie potocznej, gdy chcę powiedzieć np., że: ktoś się długo zbierał i w końcu się zebrał albo długo nad czymś zastanawiał, ale w końcu się zastanowił – wyjaił się...

Czytaj dalej >>

17.09.2021

dziwne dla ciebie

Dzień dobry. Zwrócono mi uwagę, że zadane przeze mnie pytanie "To jest jakoś bardzo dziwne dla Ciebie?" jest charakterystyczne dla kresów i wschodniej części Polski oraz że nie jest w prawidłowym szyku i formie. Troszeczkę mnie to zaskoczyło. Czy rzeczywiście...

Czytaj dalej >>

15.12.2020

szneka

Bardzo proszę o pomoc w określeniu znaczenia i pochodzenia słowa „szneka”. Pochodzę z Wielkopolski Południowej, gdzie słowo to często używane jest w znaczeniu ‘mina’, czyli ‘wyraz twarzy’. W dostępnych mi źródłach pisanych podaje się znaczenie tego słowa jako ‘drożdżówka’, choć...

Czytaj dalej >>

08.11.2020

daj to dla mnie

Szanowni Państwo,proszę o wyjaśnienie, na ile podana niżej forma z użyciem słowa dla jest poprawna na równi z odmianą w trzecim przypadku. Poniżej przykłady ilustrujące, o jakie równoważne formy mi chodzi: 1a) Mama podarowała swojej córce prezent, 1b) Mama podarowała...

Czytaj dalej >>