20.05.2024

podział na akapity w partii dialogowej

Dzień dobry, piszę do Państwa, ponieważ mam problem z akapitami w partii dialogowej w powieści. Chciałabym się zapytać, czy istnieje możliwość wprowadzenia akapitu przy dłużej wypowiedzi bohatera, np. jego przeszłości, baśni. Jest to dla mnie niezmiernie ważne, ponieważ brak tych...

Czytaj dalej >>

21.12.2023

myślnik i spacje

Dzień dobry, Napisano w piśmie do mnie, że lokale 1 - 13 (jeden spacja myślnik spacja trzynaście) będą mieć wymieniane wodomierze. Czy autor, stawiając spację przed myślnikiem i po nim, chciał powiadomić, że chodzi o DWA lokale, tylko o numerze...

Czytaj dalej >>

03.12.2023

wielka lub mała litera w tabelach, interpunkcja w wyliczeniach

Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź na dwa, nurtujące mnie pytania: czy w kolumnach tabeli nazwy miesięcy zapisujemy wielką literą (kolumna jest w środku)? Czy wymieniając np. tytuły szkoleń, w których wzięło się udział używając punktorach stawiamy kropkę po każdym...

Czytaj dalej >>

31.10.2023

odręczny zapis zwrotu adresatywnego

Szanowni Państwo, chciałabym dowiedzieć się czy w oficjalnych pismach sporządzanych za pomocą edytora tekstów, a kierowanych do osób piastujących wysokie stanowiska, np. do rektora uczelni czy dyrektora instytucji, można stosować wpisany odręcznie zwrot grzecznościowy do adresata? Jedni twierdzą, że jest...

Czytaj dalej >>

28.10.2023

miejsce odsyłacza po cytacie

Witam, byłabym wdzięczna za wskazanie prawidłowego zapisu odsyłacza w przypadku dłuższych cytatów w tekście, wyróżnionych graficznie (poprzedzonych interlinią i złamanych w węższej kolumnie mniejszym stopniem pisma). Czy w takich sytuacjach odsyłacz powinien być umieszczony po kropce kończącej cytat, czy jak...

Czytaj dalej >>

08.10.2023

dywiz zamiast myślnika

Nie mam programu WORD, tylko OPEN OFFICE i LIBRA (darmowe). Chodzi mi o tolerancję polonisty w zakresie używania TYLKO (bo tylko takie mam możliwości) znaczka dywizu ze spacjami obok lub bez. Wygląda to tak: Bielsko-Biała (bez spacji); Uważam, że ty...

Czytaj dalej >>

19.09.2023

kata

Szanowni Państwo, mam wątpliwości jak należy zapisywać nazwy kata – układów technik w sztukach walki, np. karate. Czy należy je traktować jak tytuły (pisownia wielką literą i pismem pochyłym lub w cudzysłowie) czy może zwykłe zwroty obcojęzyczne (małą literą i...

Czytaj dalej >>

14.08.2023

zapis liczby

Dzień dobry Jak prawidłowo napisać 4256 mln zł. czy 4 256 mln zł. ( spacja po cyfrze 4 )? Czy istotne jest to, że liczba jest czterocyfrowa, czy ważniejsze jest że wartość to 4 miliardy 256 milionów ? pozdrawiam

Czytaj dalej >>

27.12.2022

omnibus edition

Witam, czy w języku polskim istnieje określenie jednotomowego wydania książki zawierającej kilka mniejszych książek jednego autora? Przykład to jednotomowe wydanie „Władcy Pierścieni” zawierające trzy odrębne książki. W języku angielskim istnieje określenie „omnibus edition”.

Czytaj dalej >>

16.12.2022

interpunkcja w wyliczeniu

Szanowni Państwo, Opracowujemy nowy statut związku kombatantów. Powstał między nami spór dotyczący użycia przecinka i średnika. Czy w poniższym fragmencie należy wstawić średniki w miejsce przecinków?"Członek zwyczajny ma głos stanowiący przy podejmowaniu uchwał, a ponadto ma prawo: 1) wybierać i...

Czytaj dalej >>