14.10.2023

mieszkańcy miejscowości: Żelazko, Śrubarnia, Giebło, Kiełkowice, Mokrus, Fugasówka, Józefów

Jak nazywają się mieszkańcy wsi: Żelazko, Śrubarnia, Giebło, Kiełkowice, Mokrus, Fugasówka, Józefow

Zielona

Szanowna Pani,

są to kolejno:

  • żelazczanin, żelazczanka
  • śrubarnianin, śrubarnianka
  • gieblanin, gieblanka
  • kiełkowiczanin, kiełkowiczanka
  • mokrusianin, mokrusianka
  • fugasówczanin, fugasówczanka
  • józefowianin, józefowianka

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia