10.08.2022

Nikaragua

Nie mogę nigdzie znaleźć źródeł, które by podawały poprawny akcent w słowie "Nikaragua". Czy to słowo się wymawia podobnie jak w języku angielskim, czyli "NikaRAgua", czy zgodnie z zasadami języka polskiego na przedostatnią sylabę, czyli "NikaraGUa"? Czy w ogóle istnieją słowniki, które podają poprawny akcent w wyrazach?

Stanisław

Szanowny Panie,

jak podaje Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, zarówno nazwę państwa, jak i nazwę jeziora wymawia się [nikaragu-a] – i tylko tak. Akcent na sylabie -ra- pozostaje we wszystkich formach fleksyjnych tej nazwy.

Informację o akcentowaniu (i szerzej: o wymowie) wyrazów podają słowniki wymowy, słowniki poprawnej polszczyzny, niektóre słowniki języka polskiego i wyrazów obcych, a także wybrane słowniki specjalistyczne (np. słowniki nazw geograficznych, imion i nazwisk, nazw własnych, skrótów i skrótowców).

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia