20.11.2021

pass., Hrsg., eaed.

Co oznaczają skróty pass., Hrsg. oraz eaed.?

Katarzyna

Szanowna Pani,

jak podaje Wielki słownik skrótów i skrótowców Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2007:

  • skrót pass. odnosi się do łacińskiego określenia passim 'w rozmaitych miejscach' albo do łacińskiego terminu passivum 'strona bierna' (s. 964),
  • skrót Hrsg. odnosi się do niemieckich rzeczowników Herausgeber, Herausgegeber 'wydawca' (s. 520); warto ten skrót odróżnić od zapisywanego małą literą hrsg. (od herausgegeben 'wydano').

Skrótu eaed. nie znam, nie notują go znane mi źródła. W cytowanym wyżej słowniku jest (na s. 354) skrót ead. (z łac. eadem 'to samo', skrót medyczny) – może o ten chodzi?

Z wyrazami szacunku

Agata Hącia