11.07.2021

tytuł naukowy

dzień dobry, usyskałem tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Wczesniej uzyskałem stopień naukowy dr., a następnie dr. hab. nauk rolnicznych w zakresie technologii żywności i żywienia. Studia ukończyłem ze stopniem mgr inż. technologii żywności i żywienia. Jak należy poprawnie zapisywać skrótami te stopnie i tytuł przed nazwiskiem? czy np. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., czy też prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. n. roln. cz też inaczej?

Wojciech

Szanowny Panie,

jeżeli tytuły odnoszą się do dwóch różnych dziedzin nauki, a chcemy zapisać je wszystkie (ze wskazaniem odpowiednich dziedzin), skróty oznaczające obydwa typy wykształcenia oddzielamy przecinkiem. Umieszczone przed nazwiskiem skróty wszystkich stopni i tytułów przyjmują więc następującą postać: prof. n. med i n. o zdr., dr hab. inż. n. roln. Jan Kowalski, co prościej można by zapisać prof., dr hab. inż. Jan Kowalski, gdybyśmy nie wskazywali dziedzin, w których Pan się specjalizował. Skrót inż. umieszczam dodatkowo, ponieważ pokazuje on, że Pana pierwsze wykształcenie i związane z nim stopnie naukowe (po habilitację włącznie) wiązały się z kierunkiem technicznym i wymagały ukończenia studiów inżynierskich, co Pan również wskazał.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Łachnik