22.06.2022

wpis w książce

Witam. Czy umieszczony w książce wpis: "Nagroda dla ucznia klasy I Jana Nowaka za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2021/2022" jest poprawny?

lena

Szanowna Pani,

jest to wpis poprawny pod względem gramatycznym, zawiera jednak pewną niezręczność, bardziej może pragmatyczną niż językową. Chodzi o element w roku szkolnym 2021/2022. Choć – istotnie – wyniki w nauce i zachowanie były oceniane właśnie w tym okresie, to jednak w moim przekonaniu nie ma potrzeby podkreślania tego w książce, która ma być nagrodą; taki wpis implikuje bowiem sens: „Jasiu, w tym roku bardzo dobrze Ci szło, ale nie wiadomo, jak będzie za rok; pamiętaj, mamy Cię na oku, wciąż musisz się starać”. Jest to sens sprzeczny z pragmatyką gratulacji, a przecież książka-nagroda ma właśnie wyrażać sens: „Gratulujemy, wspaniale się spisałeś!”.

Moim zdaniem w sytuacji, którą Pani opisuje, wystarczyłaby data pod tekstem gratulacji, tak jak się zwyczajowo ją podaje w dedykacjach, czyli:

           

Pośrodku strony: Nagroda dla ucznia klasy I Jana Nowaka za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

Poniżej i po prawej stronie: [PODPISY NAUCZYCIELI]

Na dole strony i po lewej: [MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

          

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia