16.10.2023

Вугледар

Szanowni Państwo, mam problem z wymową i pisownią nazwy ukraińskiego miasta Вугледар. Z moich ustaleń wynika (kierowałam się zasadami transksrypcji i transliteracji na pwn.pl oraz wymową sugerowaną przez translator google), że po ukraińsku tę nazwę powinno się wymawiać jako Wuhłedar (z akcentem na drugą sylabę), a po rosyjsku Wugliedar (akcent na ostatnią sylabę). Problem polega na tym, że bohaterowie reportażu, który przygotowujemy, mieszkańcy tego miasta i osoby, które tam bywają, stosują wymowę mieszaną Wugledar, z akcentem na drugą sylabę, co zapewne wynika z realiów etnicznych tego miasta (obwód doniecki). Przyjęliśmy taką wymowę w komentarzach lektorskich i tłumaczeniach, ale jak ją zapisać? Nazwa w takim brzmieniu tej chwili występuje najrzadziej i brakuje jej konsekwencji. Dodam, że w wykazie polskich nazw geograficznych tej nazwy nie ma.

Agnieszka Wysocka, wydawca w Uwadze TVN

Szanowna Pani,

dzięki konsultacji prof. Ireny Mytnik z Katedry Ukrainistyki UW mogę odpowiedzieć, że poprawna polska forma ortograficzna nazwy Вугледар, jednobrzmiąca z polską wymową, to Wuhłedar. Wiemy to z ustaleń Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a ustalenia te znajdziemy pod tym linkiem. Z kolei obowiązujące zasady latynizacji można znaleźć tutaj.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia