03.12.2023

gałka lodów, kulka lodów

Dzień dobry! Jaka jest różnica między gałką lodów a kulką lodów? Dlaczego w niektórych kawiarniach piszą "gałka", a w innych - "kulka"?

Maria

Szanowna Pani,

Wielki słownik języka polskiego definiuje wyraz gałka w znaczeniu 2. gałka lodów następująco: 'porcja lodów w kształcie kulki'. Wyraz ten pochodzi z języka prasłowiańskiego: *galъka 'mały przedmiot o kulistym kształcie; kulka, gałka'. Z kolei wyraz kulka w znaczeniu 2. kulka lodów jest objaśniony w tym słowniku tak: 'porcja lodów w kształcie małej kuli'. Oba wyrazy (gałka i kulka) są zilustrowane cytatami potwierdzającymi użycie tych wyrazów w interesującym nas znaczeniu. Również Słownik języka polskiego PWN definiuje wyraz kulka w znaczeniu 2. 'porcja lodów' i wyraz gałka w znaczeniu 3. 'porcja lodów w kształcie kulki'. Z tego wynika, że wyrazów tych można używać wymiennie bez różnicy znaczeniowej.

Łączę wyrazy szacunku

Monika Kącka-Rodak