17.10.2021

Grand Prix Miasta Meksyk

Dzień dobry. Niedługo F1 pojedzie w Meksyku. Hiszpańska nazwa wyścigu to Gran Premio De La Ciudad De Mexico, a angielska to Mexico City Grand Prix. Po 2019 roku do nazwy dodano Ciudad/City, by podkreślić wsparcie miasta. Wcześniej podawano tylko kraj, czyli było to Grand Premio de Mexico, więc po polsku pisaliśmy po prostu GP Meksyku. Czy mimo celowo wprowadzonej zmiany nową nazwę możemy pisać po polsku tak samo jak poprzednią? Czy może powinno być to GP Miasta Meksyk lub GP Mexico City?

Grzegorz Jazienicki

Szanowny Panie,

zasadniczo oficjalna nazwa własna wydarzenia, instytucji itd. powinna być spójna w różnych wersjach językowych, ponieważ – jak każda nazwa własna – pełni funkcję identyfikującą. Chodzi więc o to, żeby każda wersja językowa jednoznacznie wskazywała, o które wydarzenie, o którą instytucję, osobę itd. chodzi. Istotne są ponadto o względy prawne: brak spójności nazewniczej wersji językowych używanych przez daną instytucję czy przez organizatorów wydarzenia może wywołać niejasności o skutkach właśnie prawnych. Dlatego uważam, że w oficjalnych tekstach należy pisać: Grand Prix Miasta Meksyk. Jednak ze względu na przywiązanie członków środowiska F1 do dotychczasowej nazwy (Grand Prix Meksyku) nie protestowałabym szczególnie przeciwko jej używaniu, lecz ograniczyłabym to do rozmów i tekstów nieoficjalnych.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w wypadku Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, który w pewnych okresach nosił nazwę: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty i Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Z tych różnic nazewniczych zdawano sprawę w oficjalnych dokumentach (papierowych, internetowych) dotyczących festiwalu (nie tylko pisanych po polsku) – nawet jeśli w codziennym, potocznym użyciu operowano skróconą nazwą Nowe Horyzonty.

Podobnie jest z uczelnią, która przez lata działała jako Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS), a kilka lat temu zmieniła nazwę na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. W oficjalnych dokumentach pojawia się ta właśnie wersja lub jej oficjalny skrót (Uniwersytet SWPS), a w języku mówionym, w codziennych, nieoficjalnych rozmowach używa się skrótowca od starej nazwy: SWPS.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia