15.12.2020

kazać

Szanowna Poradnio! W jakim czasie występuje czasownik „kazać” w zdaniu „On każe mi to zrobić”. Czy to oznacza ‘w przyszłości’ czy ‘teraz’?  

Magdalena R.

Szanowna Pani,

nie można niestety tego rozstrzygnąć bez znajopmości szerszego kontekstu – forma każe może mieć znaczenie czasu teraźniejszego albo czasu przyszłego. Czasownik kazać (podobnie jak np. czasowniki awansować czy anulować) jest dwuaspektowy, co oznacza, że można mu przypisać zarówno aspekt dokonany, jak i niedokonany. Zaleca się, aby w tego typu zdaniach używać określeń czasu, np. On jutro każe mi to zrobić – wtedy będzie jasne, czy chodzi o teraźniejszość, czy (jak w przykładzie, który podałam) o przyszłość. 

Łączę wyrazy szacunku

Barbara Pędzich