13.11.2023

nazwy rejonów i obwodów

Szanowni Państwo! Mam zagwozdkę z zapisem nazw jednostek administracyjnych "rejon" (odpowiednik dzielnicy i jednocześnie powiatu) i "obwód" u wschodnich sąsiadów, np. rejon leniński (a może jednak leninowski?), rejon zdzięcielski (a może jednak zdzięciolski?), też w kwestii dużą czy małą literą Leninowski, Zdzięcielski? Dziękuję za wyjaśnienie.

Elżbieta

Szanowna Pani,

ponieważ chodzi o jednostki administracyjne, poprawna jest pisownia małymi literami. W Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata znajdziemy formę rejon zdzięcielski (s. 14). Dzięki pomocy prof. Ireny Mytnik z Katedry Ukrainistyki UW mogę też odpowiedzieć, że (wbrew rozmaitym wersjom spotykanym w internecie) poprawne tłumaczenie i ukraińskiego przymiotnika Ленінський, i rosyjskiego przymiotnika Ле́нинский, to leninowski. Również Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła sposób polszczenia obcojęzycznych nazw geograficznych z tym właśnie przymiotnikiem.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia