13.11.2023

w Bronisławowie czy na Bronisławowie

Dzień dobry Mieszkam na Mazowszu, we wsi o nazwie Bronisławów, czyli mieszkam na wsi. Po sąsiedzku są wsie Boża Wola, dalej Karolina. Czy użycie przyimka "na" w wyrażeniach "mieszkam na Bronisławowie", "sklep jest na Bożej Woli", "spędziłem lato na Karolinie" jest dopuszczalne, czy jest to ewidentny błąd i poprawne jest tylko "w"?

Tomasz

Szanowny Panie,

łączenie przyimka na z nazwami wsi (a także z nawami miast) zawsze jest błędne. W kontekstach, o których Pan wspomina, używamy wyłącznie przyimka w, poprawnie powiemy więc:  mieszkam w Bronisławowie, sklep jest w Bożej Woli, spędziłem lato w Karolinie. Konstrukcje z przyimkiem na są niewątpliwie dość rozpowszechnione w potocznej polszczyźnie, naruszają jednak (nawet użytkową) normę językową.

Można by się zastanawiać, dlaczego nie akceptujemy w tych połączeniach przyimka na, skoro samo słowo wieś ma dwojaką składnię: możemy powiedzieć we wsi i na wsi. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy mamy na myśli konkretną wieś, użyjemy wyłącznie pierwszej z tych konstrukcji. Druga odnosi się ogólnie do obszarów wiejskich, por. Mieszkam w mieście, a lato spędzam na wsi.

Z przyimkiem na łączymy natomiast nazwy dzielnic miast, a zwykle także nazwy części wsi. Warto zauważyć, że nazwę Bronisławów noszą m.in. części miejscowości Luboniek i Grabina w powiecie kolskim. Z kolei Boża Wola to część wsi Chorzelów w powiecie mieleckim, a Karolina to kolonia wsi Ruda w powiecie łukowskim, a także część miasta Bochnia. Wydaje się, że konstrukcje na Bronisławowie, na Bożej Woli, na Karolinie można uznać za akceptowalne wówczas, gdy odnoszą się właśnie do części innych miejscowości.

Z wyrazami szacunku

Barbara Pędzich