22.06.2022

pisać do szuflady

Jeden problem nurtuje mnie od rana... Czy zwrot "pisać do szuflady" nadal powinien być używany? Czy nie powinien zostać zastąpiony innym? A może już jakiś istnieje, tylko ja jeszcze go nie znam? Czy zamiast "pisać do szuflady" nie powinniśmy na przykład: "pisać na dysk komputera", "pisać do pliku", "Pisać w chmurę", "pisać sobie a Muzom" (z dużej litery?), "pisać bez nadziei na publikację", "pisać ... no właśnie gdzie? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Nieco zagubiona i niepewna gdzie mam pisać. 

Maja Drozd

Szanowna Pani,

jak to bywa z frazeologizmami, a właśnie związkiem frazeologicznym jest zwrot pisać do szuflady, nie musimy, a nawet nie powinniśmy, traktować ich dosłownie. Dlatego właśnie piszemy do szuflady i wtedy, gdy zapisujemy np. opowiadania odręcznym pismem w zeszycie, który leży na biurku (a nie w szufladzie), i wtedy, gdy piszemy je wyłącznie w komputerze, i wtedy, gdy własną twórczość literacką archiwizujemy w formie notatek w smartfonie. Sensem pisania do szuflady jest bowiem nie miejsce przechowywania zapisków, lecz ich typ (chodzi o twórczość literacką) i przeznaczenie (nie do druku).

Oczywiście zdarza się, że frazeologizmy się dezaktualizują i odchodzą w zapomnienie albo zyskują nowe znaczenia, lecz w tym wypadku tego bym się nie obawiała – pisać do szuflady jest zwrotem bardzo częstym i śmiało można go używać. Jak najdalsza byłabym również od odgórnych regulacji i zastępowania tego zwrotu innym. Jeśli przestanie być funkcjonalny, użytkownicy języka sami z niego zrezygnują. Jeśli będzie użyteczny – zostanie.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia