13.06.2024

przecinek domykający dopowiedzenie

Szanowni państwo, proszę o pomoc w sprawie przecinka przed słowem "oraz". Czy w zdaniu "W spotkaniu uczestniczyli Adam Szeligowski, Jacek Sagan, prezes firmy X, oraz Maciej Niewiadomski" zastosowano poprawną interpunkcję? Czy istnieją dwie możliwe interpretacje takiego zdania, tj. jedna, wg. której Jacek Sagan jest prezesem danej firmy, oraz druga, w której pod określeniem "prezes firmy X" mógłby się kryć ktoś inny? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Justyna

Szanowna Pani,

zdanie, które Pani zacytowała, jest jednoznaczne: w spotkaniu uczestniczyli trzej panowie, a pan Jacek Sagan jest prezesem firmy X. Taka interpretacja wynika z tego, że dopowiedzenie, uściślenie, zostało ujęte (zgodnie z regułą) w dwa przecinki. Gdyby tego drugiego, domykającego przecinka nie było, czyli gdyby zdanie przybrało postać: W spotkaniu uczestniczyli Adam Szeligowski, Jacek Sagan, prezes firmy X oraz Maciej Niewiadomski, wypowiedzenie również byłoby jednoznaczne, ale opisywałoby spotkanie czterech osób: panów Szeligowskiego, Sagana, Niewiadomskiego oraz prezesa firmy X.

Widzimy więc, że niekiedy przecinek pełni funkcję znaczeniotwórczą – tak jest właśnie w tym wypadku.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia