11.08.2022

przydawka określająca dwa rzeczowniki

Chciałbym zapytać czy w poniższym zdaniu słowo "niespotykane" powinno być w liczmie mnogiej - "niespotykanych", czy w liczbie pojedyńczej - "niespotykanej" oto zdanie: "Każdy z naszych produktów jest efektem niespotykanych dziś dbałości i staranności ręcznej produkcji. "

Dziękuję

paweł

Szanowny Panie,

zakładam, że niespotykaność to cecha zarówno dbałości, jak i staranności ręcznej produkcji. Jeśli tak, to trzeba uznać, że poprawne są obie wersje Pana zdania, przy czym staranniejsza jest ta, w której przymiotnik przyjmie formę liczby mnogiej (staranniejsza dlatego, że wyklucza konieczność domyślania się, czy przymiotnik określa jeden czy dwa rzeczowniki).

Wersja z przymiotnikiem w liczbie pojedynczej, typowa dla języka mówionego, jest tu poprawna dlatego, że oba rzeczowniki (dbałość, staranność) mają ten sam rodzaj gramatyczny. Gdyby jednak było inaczej (tzn. gdyby przymiotnik miał określać rzeczowniki o różnych rodzajach gramatycznych), poprawna byłaby tylko jego forma liczby mnogiej.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia