11.08.2022

w Wawrze

Którą forma jest poprawna "w Wawrze" czy "na Wawrze". Rdzenni mieszkańcy dzielnicy posługują się formą W Wawrze, napływowi "na Wawrze". Szczerze mówiąc ta druga forma mi zgrzyta.

Monika

Szanowna Pani,

poprawna jest tylko konstrukcja w Wawrze. Przyimkom łączącym się z nazwami dzielnic Warszawy poświęcona jest ta porada.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia