18.07.2021

smart home

What is smart home?

Tony

Szanowny Panie,

smart home to po polsku inteligentny dom, czyli dom, który w pewien sposób dostosowuje się do oczekiwań i wymagań mieszkańców. Jest na przykład zaprogramowany tak, że o określonej godzinie rano podnosi rolety lub włącza ekspres do kawy czy samodzielnie załącza alarm po tym, jak wyjdą domownicy, lub włącza kamerę, kiedy ktoś wejdzie do danego pomieszczenia. Określenie smart home nazywa w polszczyźnie także oprogramowanie (a czasem również konieczne dla niego oprzyrządowanie) umożliwiające taki sposób działania domu. Z językowego punktu widzenia połączenie smart home jest nieprzyswojonym zapożyczeniem leksykalnym z języka angielskiego, a w określeniu inteligentny można widzieć zapożyczenie znaczeniowe. To drugie zapożyczenie bywa krytykowane przez językoznawców normatywistów.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Łachnik

Dear Sir,

a smart home (Polish equivalent: inteligentny dom) is an English phrase describing a house that in a way adapts to the expectations and requirements of its residents. For example, it can be programmed to raise window blinds or to turn on a coffee machine at specific time in the morning, turn on the alarm when the household members leave the house or turn on a camera when someone enters a room. The term smart home is also used in Polish to refer to the software (and sometimes the hardware as well) that enables a house to operate in this way. From the linguistic point of view, the smart home is a lexical borrowing from English language. The word inteligentny (as a part of the collocation inteligentny dom) can be seen as a semantic borrowing from English. The latter borrowing is sometimes criticized by normative linguists.

Yours sincerely,

Jarosław Łachnik

(Pani Kai Kiełpińskiej pięknie dziękuję za pomoc w tłumaczeniu porady)