11.08.2022

urozmaicenia składniowe

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o podanie możliwości urozmaicenia pewnych struktur językowych, które są często przeze mnie stosowane. Chodzi właśnie o zdania zawierające "który" oraz imiesłowy. Jak inaczej możemy formułować wypowiedzi?

Z poważaniem 

Kacper Pietrenko

Szanowny Panie,

bardzo trudno odpowiedzieć na tak ogólne pytanie. Zdania z zaimkiem który to (najczęściej) zdania złożone podrzędne przydawkowe, domyślam się, że pisząc o imiesłowach, ma Pan na myśli imiesłowy przymiotnikowe, które pełnią funkcję przydawki w zdaniach pojedynczych. Jeśli chce Pan scharakteryzować kogoś lub coś (a temu właśnie służą przydawki), może Pan zastosować sekwencje zdań pojedynczych, wstawki pytajne, które wymuszają zastosowanie odpowiedzi (a te przenosiłyby odpowiednią informację), może Pan również przekonstruować cały akapit, tak by usunąć konieczność stosowania przydawek. Wiele zależy od gatunku i stylu tekstu; bez konkretów jednak trudno mi poradzić coś więcej.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia