30.07.2022

Aspire

Dzień dobry,

firma Acer produkuje serię laptopów Aspire. Niedawno zacząłem się zastanawiać, jak wygląda poprawny zapis nazwy tej serii, lub ogólniej angielskich wyrazów zakończonych na "-ire", w miejscowniku, a niestety nie potrafię nigdzie znaleźć odpowiedzi.

Z perspektywy języka polskiego wymowa dwóch ostatnich liter tej końcówki jest odwrócona, tj. [aspajer] zamiast [aspajre], co wprowadza w zapisie swego rodzaju "fantomową samogłoskę" przed ostatnią spółgłoską, która jest obecna tylko w wymowie. W miejscowniku liczby pojedynczej [aspajer] zmienia się w [aspajerze], a zasady pisowni wskazują, że w podobnych sytuacjach należy podmienić spółgłoskę tak, aby pisownia odzwierciedlała wymowę, np. Joyce, Joysie. Czy ta "fantomowa samogłoska" nie podkopuje tej zasady? Forma "Aspirze" wygląda myląco, jakby w mianowniku był "Aspir" lub "Aspira", i w ogóle nie zaznacza tego niepisanego [e]. Być może należy ją po prostu dodać i zapisać "Aspierze"? Co Państwo o tym sądzą?

Dorian Smolski

Szanowny Panie,

gdyby nazwa Aspire była odmienna, poprawny ortograficznie miejscownik przybrałby formę Aspirze niezależnie od wymowy angielskiej. „Fantomowa samogłoska”, jak Pan ją nazwał, nie byłaby tu przeszkodą, ponieważ w języku polskim nie ma zasady zgodności ortograficznej i fonetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do zapożyczeń. Z tym, że wiele form fleksyjnych (nie tylko wyrazów obcego pochodzenia) może być mylących czy niejednoznacznych, chyba po prostu trzeba się pogodzić.

Moim zdaniem jednak nazwa Aspire jest na gruncie polszczyzny (przynajmniej oficjalnej) nieodmienna, a więc problematycznej formy miejscownika nie ma.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia