19.09.2023

kata

Szanowni Państwo, mam wątpliwości jak należy zapisywać nazwy kata – układów technik w sztukach walki, np. karate. Czy należy je traktować jak tytuły (pisownia wielką literą i pismem pochyłym lub w cudzysłowie) czy może zwykłe zwroty obcojęzyczne (małą literą i pismem pochyłym)? Jak powinno się pisać polskie tłumaczenia ich nazw? Z wyrazami szacunku Olga Świder

Olga Świder

Szanowna Pani,

w tekstach poświęconych sztukom walki spotyka się oba warianty zapisu, przy czym powszechniejsza jest pisownia wielką literą (co ciekawe, od wielkiej litery całkiem często zapisywany jest nawet sam rzeczownik kata). Trudno ją jednak uznać za uzasadnioną, gdyż nazwy ruchów kata, zapożyczone z języka japońskiego (np. gojushiho, naihanchi, seisan), funkcjonują w polszczyźnie jako wyrazy pospolite. Można zauważyć, że w tekstach zachowuje się zwykle ich oryginalną pisownię i pozostawia się je bez odmiany. Jeśli chcemy wyróżnić typograficznie tego typu nieprzyswojone zapożyczenia (cytaty), możemy zastosować kursywę. Piszemy je jednak małą literą, także wtedy, gdy są to określenia wielowyrazowe, np. passai dai.

Z wyrazami szacunku

Barbara Pędzich