03.11.2022

bajkoformacja

Dzień dobry, chciałam zapytać o zwrot: BAJKOFORMACJA. Jestem autorem bajek dla dzieci i na potrzeby mojej działalności utworzyłam właśnie takie wyrażenie. Wydaje mi się ono potrzebne, a nigdzie do tej pory nie znalazłam tego zwrotu. W moim zamyśle jest ono częścią BIBLIOTERAPII. Tworząc to wyrażenie wzorowałam się na: BAJKOTERAPII. Zwrot BAJKOFORMACJA w moim założeniu, to : tworzenie i wykorzystywanie bajek w celu przybliżania dzieciom uniwersalnych wartości, uczenia postaw prospołecznych, pokazywania wspierających metod wzrostu i rozwoju. Czy może ten zwrot został już gdzieś użyty? Sklasyfikowany? Jeżeli nie to, czy mogę prosić o jakąś wskazówkę gdzie dalej mogę udać się z tym zagadnieniem. Chciałaby postarać się o uznanie tego terminu jako neologizmu lub po prostu zwrotu "akceptowalnego językowo". Chciałabym móc promować się jako twórczynię tak nazwanej metody formacji w ramach tworzenia tekstów dla dzieci w moim raczkującym wydawnictwie.

Z serdecznością

Agnieszka Kałuża

Szanowna Pani,

słowo bajkoformacja niewątpliwie jest neologizmem; wyszukiwarka Google nie odnotowuje jego poświadczeń. To, czy dany neologizm przyjmie się w języku, zależy od różnych rzeczy, z których za najważniejszą uważam społeczne odczucie, że jest potrzebny. Nie ma instytucji, która by zatwierdzała słowa do użytku lub je rozpropagowywała; funkcję takiej instytucji pełnią użytkownicy języka. Jeśli więc zetkną się z tym słowem i je zaaprobują, ma ono szansę wejść do uzusu współczesnej polszczyzny.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia