17.07.2022

mówca

1. Czy łącznie, zbiorczo, można określić grupę mówczyń i mówców, jako mówców? Delikatna kwestia używania feminatyw. Komunikuję na co dzień te 2 słowa i zastanawiam się czy określenie mówcy może zawierać w domyśle obcie płcie? 2. Czy istnieje tym samym reguła dot. takiego zbiorczego odnoszenia się do obu płci, aby nie musieć każdorazowo używać żeńskiej i męskiej formy? Dziękuję!

Ania

Szanowna Pani,

tak, mówca to «osoba wygłaszająca przemówienie lub zabierająca głos na zebraniu, wiecu itp.» (cyt. za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego), a więc słowo to nie niesie ograniczeń związanych z płcią określanej osoby. I kobieta, i mężczyzna mogą powiedzieć o sobie: jestem dobrym mówcą; i o kobietach, i o mężczyznach, i o grupie obejmującej osoby różnej płci także możemy powiedzieć: to świetni mówcy.

O braku konieczności stosowania każdorazowo odrębnych form określających kobiety i mężczyzn jest mowa w tej poradzie.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia