31.08.2022

nazwisko Plecka

Dzień dobry

Mam problem z deklinacją żeńskiego nazwiska Plecka, w szczególności w dopełniaczu. Spotykam się z wersją Pleckiej ale również z odmiana Plecki. W związku z powyższym, która z form jest prawidłowa?

Pozwolę sobie dodać, że mąż nosi nazwisko Plecka i nazwisko to wywodzi się z Czech

Marcin

Szanowny Panie,

w tej sytuacji poprawna jest odmiana rzeczownikowa żeńska (tak jak słowa niecka):

 • nie ma pani (pana) Plecki
 • przyglądam się pani (panu) Plecce
 • widzą panią (pana) Pleckę
 • idę z panią (z panem) Plecką
 • myślę o pani (o panu) Plecce.

W liczbie mnogiej natomiast o tym małżeństwie powiemy:

 • oto państwo Pleckowie
 • nie ma państwa Plecków
 • przyglądam się państwu Pleckom
 • widzę państwa Plecków
 • idę z państwem Pleckami
 • myślę o państwu Pleckach

Odmiana przymiotnikowa (nie ma pani Pleckiej, przyglądam się pani Pleckiej itd.) byłaby poprawna tylko wtedy, gdyby mężczyzna (mąż, ojciec, brat) nosił nazwisko Plecki (i wtedy: nie ma pana Pleckiego itd., a w liczbie mnogiej: oto państwo Pleccy, nie ma państwa Pleckich itd.).

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia