31.08.2022

bardziej ważny

Czy <bardziej ważny> zamiast <ważniejszy> jest błędem stylistycznym?

Oscar Swan

Szanowny Panie,

jest to błąd nie stylistyczny, ale gramatyczny fleksyjny polegający na wyborze niewłaściwego sposobu stopniowania przymiotnika ważny. Przymiotnik ten stopniuje się syntetycznie, np. X jest ważniejsze niż Y, a nie analitycznie (opisowo), np. *X jest bardziej ważny niż Y. Jeśli jednak w zdaniu chcielibyśmy wskazać mniejsze natężenie cechy 'ważność', musielibyśmy użyć konstrukcji analitycznej: X jest mniej ważny niż Y.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia