18.09.2021

podmiot uprawniony

Szanowni Państwo, proszę o ocenę poprawności sformułowania "podmiot uprawniony". Czy takie wyrażenie może występować samodzielnie, czyli bez informacji precyzującej, do czego ów podmiot jest uprawniony? Z wyrazami szacunku,

Agata Lelito

Szanowna Pani,

w języku ogólnym – nie może; będzie ono raziło przeciętnego świadomego użytkownika polszczyzny (no właśnie „Podmiot uprawniony, ale w sumie... do czego?”). Oczywiście takie sformułowanie mogłoby pojawić się w tekście (zwłaszcza specjalistycznym: najprawdopodobniej prawniczym czy nawet prawnym), w którym już wcześniej określiliśmy, że jest to podmiot uprawniony do wykon(yw)ania określonej czynności, a potem nie chcemy powtarzać wyrażenia, ponieważ jest ono np. bardzo rozbudowane. Taka informacja o rodzaju uprawnienia może być także dostępna z kontekstu (także pozajęzykowego).

Dodatkowo: trzeba by jeszcze sprawdzić, czy w języku prawnym lub w języku naukowym dotyczącym prawa nie ma terminu podmiot uprawniony. Nie jest to jednak zadanie dla językoznawcy...

Z wyrazami szacunku

Jarosław Łachnik