31.08.2022

rezygnacja a zrezygnowanie

Dzień dobry

chciałam zapytać kiedy w zdaniu używamy słowa "rezygnacja", a kiedy "zrezygnowanie".

Zdanie, w którym chciałam użyć poprawnej formy:

Rezygnacja/zrezygnowanie z ...(czegoś) spowoduje usunięcie ...(czegoś).

Joanna K.

Szanowna Pani,

zrezygnowanie znaczy to samo co rezygnacja w jednym z sensów ('odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś'), a więc teoretycznie można tych słów używać wymiennie. W cytowanym zdaniu zastosowałabym jednak rezygnację, żeby uniknąć powtórzenia podobnych form gramatycznych (gerundiów): zrezygnowanie, usunięcie, co mogłoby zostać potraktowane jako usterka stylistyczna.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia