03.12.2023

wielka lub mała litera w tabelach, interpunkcja w wyliczeniach

Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź na dwa, nurtujące mnie pytania: czy w kolumnach tabeli nazwy miesięcy zapisujemy wielką literą (kolumna jest w środku)? Czy wymieniając np. tytuły szkoleń, w których wzięło się udział używając punktorach stawiamy kropkę po każdym z nich?

Iwona

Szanowna Pani,

jeśli kolumna znajduje się w środku tabeli, to zapisy wewnątrz tej kolumny (gdy są pojedynczymi wyrazami lub grupami wyrazów) rozpoczynamy od małej litery (z wyjątkiem nazw własnych). W związku z tym nazwy miesięcy, które zgodnie z zasadą ortograficzną piszemy małymi literami, również wewnątrz tabeli należy zapisać od małej litery. Jeżeli środkowe kolumny tabeli są dodatkowo podzielone na mniejsze rubryki, to obowiązuje ta sama zasada zapisu. Od wielkiej litery natomiast rozpoczynamy teksty w główce, czyli w górnej części tabeli objaśniającej treść rubryk pionowych, oraz w boczku, czyli w wydzielonej części tabeli objaśniającej treść rubryk poziomych (jeśli taka część jest w danej tabeli wyodrębniona). Więcej na ten temat można przeczytać w książce Adama Wolańskiego Edycja tekstów.

W przypadku gdy wymieniamy np. tytuły szkoleń z zastosowaniem punktorów, po każdym tytule możemy postawić przecinek lub średnik. Kropka będzie właściwa po ostatnim z wymienianych elementów.

Łączę wyrazy szacunku

Monika Kącka-Rodak