28.07.2021

zwiększać obecność

Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź, czy poprawne jest sformułowanie "zwiększać obecność militarną na jakimś obszarze". Czy obecność się zwiększa? Z wyrazami szacunku,

Agata Lelito

Szanowna Pani,

samo połączenie zwiększać obecność jest niewątpliwe wadliwe pod względem łączliwości leksykalno-semantycznej, ponieważ obecność semantycznie odnosi się do zjawiska niestopniowalnego; to po prostu znajdowanie się gdzieś, bycie, przebywanie a nie można być gdzieś na przykład w połowie, a potem w trzech czwartych.

Jednak wyrażenie, o które Pani pyta, trzeba rozpatrywać trochę inaczej, ponieważ całostka obecność militarna to eufemistyczne określenie liczby wojsk, liczby żołnierzy na jakimś terytorium. Liczbę wojsk oczywiście można zwiększać (oraz zmniejszać) i zapewne dlatego utarło się również mówienie o zwiększaniu/zmniejszaniu obecności militarnej. Nie protestowałabym szczególnie przeciwko temu, zwłaszcza jeśli zależy nam na łagodnym, nie zaczepnym wydźwięku tekstu.

Łączę wyrazy szacunku

Agata Hącia