29.07.2021

flashcardy czy flashcardsy

Dzień dobry. Chciałabym zapytać o odmianę wyrazów: flashcard (l.p.) / flashcards (l.mn). Są to karty obrazkowe wykorzystywane podczas zajęć języka obcego. Jak w tekstach odmieniać te wyrazy, np. Pokazuj kolejne flashcards / falashcardy/ flashcardsy (?). Schowaj flashcard. Co widzisz na flashcardzie (?). Będę wdzięczna za odpowiedź.

Joanna

Szanowna Pani,

rzeczownik, o który Pani pyta, jest dość nowym, nienotowanym jeszcze w słownikach zapożyczeniem i trudno przewidzieć, w jakiej postaci przyjmie się w polskich tekstach. Wydaje się jednak, że najsensowniej będzie odmieniać go bez końcowego s (wskazującego w języku angielskim na formę liczby mnogiej). Już teraz widać zresztą, że taka odmiana wybierana jest częściej – wyszukiwarka internetowa wyświetla dużo więcej form flashcardy, flashcardów, flashcardom niż form z s (flashcardsy, flashcardsów, flashcardsom itp.).

Nie można wprawdzie uznać, że odmiana drugiego typu jest zupełnie niezgodna z polską normą fleksyjną, gdyż wiele wyrazów zapożyczyliśmy w taki nietypowy sposób – tj. traktując formy liczby mnogiej jak formy liczby pojedynczej (por. angielskie rzeczowniki drop, chip, cracker, commando, slum zapożyczone jako drops, chips, krakers, komandos, slums). Sądzę jednak, że jeśli trzeba się zdecydować na jeden sposób odmiany, to lepiej wybrać pierwszy: flashcarda, flashcardy, flashcardów itd. Dodam, że najmniej uzasadnione i dość nienaturalne byłoby pozostawienie omawianego rzeczownika bez odmiany, np. Schowaj flashcards (dodatkowo takie użycia są niejednoznaczne – nie wiadomo, czy wskazują na liczbę pojedynczą czy na liczbę mnogą).

Łączę wyrazy szacunku

Barbara Pędzich